Jumaat, 12 Ogos 2011

RANCANGAN TAHUNAN TINGKATAN 4RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
BULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN
TUNJANG 1 : PENGENALAN KEPADA SAINS SUKAN


1. Konsep
1.1 Definisi sains sukan
1.2 Kepentingan sains sukan daripada aspek :
     1.2.1 Prestasi sukan
     1.2.2 Kesihatan
     1.2.3 Rekreasi
     1.2.4 Ekonomi
     1.2.5 Kerjaya
1.3 Dasar Sukan Negara
     1.3.1 Sukan untuk semua
     1.3.2 Sukan untuk kecemerlangan1.4 Etika dalam sukan
     1.4.1 Semangat kesukanan
     1.4.2 Mematuhi peraturan dan undang-undang
              pertandingan
     1.4.3 Menghormati dan patuh kepada keputusan1.5 Patriotisme melalui sukan
 • Semangat cintakan negara
 • Malaysia Boleh”
 • “Sukan Untuk Negara”2. Sejarah Perkembangan
2.1 Sejarah perkembangan Sains Sukan
2.2 Skim Persijilan Kejurulatihan Sukan Kebangsaan
      Tahap 1 - Pengetahuan asas sains sukan
      Tahap 2 – Pengetahuan khusus aspek sains sukan
      Tahap 3 - Kajian dalam Sukan2.3 Pengajian sains sukan di institut pengajian tinggi di Malaysia yang menawarkan program sains sukan
2.3.1 Kursus-kursus yang ditawarkan di bawah program sains sukan
2.3.2 Peringkat pangajian :
 • Diploma
 • Sarjana Muda
 • Sarjana
 • Kedoktoran
2.4 Sains Sukan dan Kerjaya
 • Peluang pekerjaan
 • Peluang melanjutkan pelajaran
 • Sumber pendapatan3. Pengurusan Sukan
     3.1 Pengenalan
     3.1.1 Definisi Pengurusan Sukan
     3.1.2 Fungsi Pengurusan Sukan
     3.1.3 Definisi Pengelolaan Sukan
     3.1.4 Kepentingan Pengelolaan Sukan
3.2 Sistem Pertandingan
     3.2.1. Kejohanan
     3.2.2. Liga
         (i) Liga 4 kumpulan
         (ii) Liga 3 kumpulan
         (iii) Liga 2 kumpulan
         (iv) Liga 1 kumpulanBULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN


     3.2.3. Kalah mati
         (a) Kalah mati sekali
         (b) Kalah mati 2 kali
     3.2.4 Cabar Mencabar
         (a) Tangga
         (b) Piramid
         (c) Corong3.3 Peraturan Am Pertandingan
     3.3.1 Kepentingan Peraturan
     3.3.2 Pertimbangan Membuat Peraturan
     3.3.3 Peraturan Am Pertandingan MSSM
             (i) Undang-undang
             (ii) Kelayakan
                 - peserta
                 - sekolah
               -negeri
             (iii) Had umur peserta
                 - sekolah rendah
                 - sekolah menengah
                 - kiraan umur
                 - bukti pengesahan umur
             (iv) Pendaftaran
                   Pendaftaran kontigen:-
                      - bilangan pegawai
                      - bilangan peserta
                      - juruiring wanita
              (v) Pakaian
                   Pakaian semasa pertandingan:-
                      - acara padang
                      - acara gelanggang
                      - acara artistik (gimnastik dan akuatik)
              (vi) Bantahan
                      - bertulis
                      - tempoh tamat bantahan
                      - wang pertaruhan bermain dalam bantahan
              (vii) Lembaga tatatertib
                      - AJK tatatertib dan tanggung jawab
4. Psikologi Sukan
4.1 Asas Psikologi Sukan
       4.1.1 Konsep psikologi sukan
               (i) Definisi psikologi sukan
               (ii) Skop psikologi sukan.
       4.1.2 Peranan psikologis sukan.
               (i) Pendidik psikologis sukan
               (ii) Penyelidik psikologis sukan
               (iii) Psikologis sukan klinikal       4.1.3 Kaitan antara psikologi sukan dengan prestasi
Hubung kait antara komponen kognitif dan emosi dengan prestasiBULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN


4.2 Motivasi
      4.2.1 Konsep motivasi
             (i) Definisi
                 Arah dan intensiti yang berkait dengan usaha
             (ii) Sumber motivasi:
                 (a) Intrinsik
                 (b) Ekstrinsik
      4.2.2 Motivasi dan ganjaran
               Kesan pengaruh motivasi ke atas prestasi individu
      4.2.3 Kemahiran memotivasikan diri
               (i) Penetapan matlamat
               (ii) Kata-kata rangsangan diri4.3 Kebimbangan
      4.3.1 Konsep kebimbangan
               (i) Definisi
               (ii) Jenis-jenis kebimbangan
      4.3.2 Proses tafsiran kebimbangan
      4.3.3 Kemahiran mengawal kebimbangan
               (i) Menggunakan latihan kemahiran psikologi
                  (a) Terapi pernafasan
                  (b) Pemusatan
                  (c) Teknik releksasi
                  (d) Visualisasi
4.4 Atribusi
       4.4.1 Konsep Atribusi
       4.4.2 Dimensi penyebab atribusi
       4.4.3 Kesan atribusi4.5 Keagresifan
       4.5.1 Konsep keagresifan
       4.5.2 Klasifikasi keagresifan
               (i) Keagresifan ketara
               (ii) Keagresifan instrumental
               (iii) Assertif
        4.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi keagresifan
               (i) Faktor psikofisiologikal
               (ii) Faktor semasa

BULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN
TUNJANG 2 : ANATOMI DAN FISIOLOGI


1. Pengenalan Anatomi dan Fisiologi
1.1 Sains anatomi dan fisiologi
1.2 Organisasi struktur manusia
      Kajian tentang struktur dan fungsi tubuh
      1.2.1 Sistem-sistem tubuh :
              (i) Integumentari (kulit)
              (ii) Rangka
              (iii) Otot
              (iv) Saraf
              (v) Endokrina
              (vi) Kardiovaskular
              (vii) Limfatik
              (viii) Respiratori
              (ix) Pencernaan
              (x) Urinari
              (xi) Reproduktif
        1.2.2 Hubung kait antara sistem-sistem tubuh2. Sistem Rangka
2.1 Komponen sistem rangka
      2.1.1 Tulang-tulang
      2.1.2 Struktur sokongan
               (i) Ligamen
               (ii) Kartilej
               (iii) Sendi
 2.2 Fungsi sistem rangka
 • Sokongan
 • Perlindungan
 • Pergerakan
 • Pembentukan sel darah
 • Penyimpanan mineral kalsium dan fosfat2.3 Klasifikasi tulang
      2.3.1 Tulang panjang
         (i) Tangan :Humerus radius dan ulna
         (ii) Kaki :Femur, tibia dan fibula
         (iii) Badan :Klavikel
      2.3.2 Tulang pendek
         (i) Tangan :Karpal metakarpal dan falanges
         (ii) Kaki : tarsal (kalkaneus dan falanges (metatarsal)
      2.3.3 Tulang leper
         (i) Kepala : tulang-tulang pada tengkorak
         (ii) Badan : Sternum, skapula, pelvik
      2.3.4 Tulang tak sama bentuk
         Badan :
             - Servikal
             - Lumbar
             - Sakrum
             - Koksiks2.4 Struktur tulang panjang
       2.4.1 Epifisis
       2.4.2 Diafisis
       2.4.3 Periosteum
2.5 Perkembangan tulang
       2.5.1 Pembentukan tulang
       2.5.2 Tumbesaran tulang
       2.5.3 Keperluan mineral, vitamin dan hormonBULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN


2.6 Jenis-jenis sendi
       2.6.1 Berdasarkan fungsi
 • Tanpa gerak (synarthroses)
 • Gerakan terhad (amphiarthroses)
 • Gerakan bebas (diarthroses)
Jenis-jenis sendi ‘sinovial’
 • Engsel
 • Paksi
 • Gelungsur
 • Pelana
 • Lesung
 • Kondil
       2.6.2 Berdasarkan struktur
 • Sendi ‘fibrous’
 • Sendi ‘cartilagenous’
 • Sendi ‘sinovial’
      2.6.2 Jenis-jenis pergerakan
 • Pergerakan linear
             - meluncur (gliding)
 • Pergerakan bersudut
            - fleksi
            - ekstensi
            - abduksi
            - adduksi
            - sirkumduksi
 • Putaran
            - rotasi
            - supinasi
            - pronasi
 • Pergerakan khusus
            - inversi
            - eversi
            - depresi
            - elevasi
            - dorsi-fleksi
            - plantar-fleksi3. Sistem Otot Rangka
3.1 Pengenalan
       3.1.1 Komponen-komponen :
 • Fiber otot
 • Tisu penghubung
 • Tendon
       3.1.2 Fungsi otot :
 • Menghasilkan pergerakan
 • Mengekalkan postur
 • Menstabilkan sendi
 • Menghasilkan haba
3.2 Jenis-jenis otot
 • Otot rangka
 • Otot licin
 • Otot kardiakBULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN


3.3 Ciri-ciri otot rangka
3.4 Otot-otot rangka yang utama
3.5 Lekatan otot
 • Lekatan proksimal
 • Lekatan distal3.6 Interaksi otot-otot dalam pergerakan rangka
3.6.1 Saling tindakan otototot:
 • Agonis
 • Antagonis
 • Sinergis
3.6.2 Peranan otot dalam pergerakan3.7 Penguncupan Otot Rangka
        3.7.1 Jenis-jenis penguncupan otot
               (i) Isometrik
               (ii) Isotonik
               (iii) Isokinetik
        3.7.2 Contoh-contoh pergerakan yang melibatkan setiap
                 jenis penguncupan otot rangka
        3.7.3 Halaju penguncupan
                (i) sentak cepat (fast twitch)
                (ii) sentak lambat (slow twitch)4. Sistem Saraf
4.1 Klasifikasi sistem saraf
       4.1.1 Sistem saraf pusat
               (i) Otak
               (ii) Saraf tunjang
       4.1.2 Sistem saraf periferi
               (i) Sensori (aferen)
               (ii) Motor (eferen)
                   (a) Somatik
                   (b) Autonomik
4.2 Fungsi sistem saraf
 • Mengintegrasikan rangsangan yangditerima
 • Menterjemah rangsangan
 • Mencetuskan pergerakan motor
 • Menyimpan maklumat
 • Menjana pemikiran dan idea4.3 Struktur neuron
         (i) Dendrit
         (i) Akson
         (ii) Badan sel
4.4 Sinaps dan transmisi impuls
          4.4.1 Definisi sinaps
          4.4.2 Proses transmisi impuls dari neuron ke neuron
4.5 Persimpangan saraf otot
          4.5.1 Definisi persimpangan saraf otot
          4.5.2 Proses transmisi impuls dari neuron ke otot


BULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN
TUNJANG 3 : PERSEDIAAN FIZIKAL


1. Pengenalan Kecergasan
1.1 Konsep kecergasan keseluruhan
       1.1.1 Kecergasan fizikal
       1.1.2 Kecergasan mental
       1.1.3 Kecergasan sosial
       1.1.4 Kecergasan emosi
       1.1.5 Kecergasan rohani
1.2 Kecergasan fizikal
       1.2.1 Definisi kecergasan
       1.2.2 Komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan
                lakuan motor2. Prinsip latihan fizikal
2.1 Prinsip bebanan
2.2 Prinsip perbezaan individu
2.3 Prinsip kekhususan
2.4 Prinsip kebolehbalikan
2.5 Prinsip kepelbagaian latihan (variability)
3. Kaedah Latihan Fizikal
3.1 Pengenalan
3.2 Kaedah latihan aerobik
3.3 Kaedah latihan anaerobik
3.4 Kaedah latihan litar
3.5 Latihan bebanan (weight training)
3.6 Perbandingan antara latihan aerobik dan anaerobik4. Pemakanan Sukan
4.1 Definisi pemakanan sukan
       4.1.1 Kepentingan pemakanan kepada prestasi atlet.
4.2 Keperluan nutrien dan pemakanan seimbang
       4.2.1 Nutrien essential dan bukan essential
       4.2.2 Panduan piramid makanan
4.3 Tenaga bagi manusia
       4.3.1 Definisi dan ukuran tenaga
       4.3.2 Simpanan tenaga dalam badan
       4.3.3 Sistem tenaga
       4.3.4 Metabolisme semasa rehat dan senam4.4 Karbohidrat, lemak dan protein
       4.4.1 Karbohidrat
               (i) Jenis-jenis
               (ii) Fungsi
               (iii) Keperluan semasa senam
       4.4.2 Lemak
               (i) Jenis-jenis
               (ii) Fungsi
               (iii) Keperluan semasa senam
        4.4.3 Protein
                (i) Jenis-jenis
                (ii) Fungsi
                (iii) Keperluan semasa senam

BULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN


4.5 Vitamin dan mineral
       4.5.1 Jenis dan keperluan
4.6. Air dan elektrolit
       4.6.1 Keperluan dan kepentingan
       4.6.2 Penyelenggaraan suhu badan4.7 Pemakanan sebelum, semasa dan selepas latihan dan
      pertandingan
       4.7.1 Isu-isu pemakanan sukan : female athlete triad,
                vegetarianism
4.8 Bantuan ergogenik dalam pemakanan
       4.8.1 Jenis-jenis bantuan ergogenikBULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN
TUNJANG 4 : LAKUAN MOTOR DAN BIOMEKANIK


1.0. Asas Kawalan Motor
1.1. Definisi kawalan motor
       (i) Bidang pengajaran pergerakan manusia mengenai
           mekanisme biologi yang bertanggungjawab atau
           berperanan dalam menghasilkan lakuan motor.
       (ii) Menjelaskan :
              (a) Kawalan postur dan pergerakan
       (iii) Kawalan pergerakan dicapai menerusi interaksi semua
             jenis lakuan motor yang mampu dihasilkan oleh sistem
             biologi1.2 Jenis lakuan motor
       1.2.1 Lakuan motor tanpa kemahiran
 • Semua lakuan motor yang dihasilkan secara luar kawalan atau involuntari, pelaku tidak mampu memilih atau memodifikasi lakuan yang terhasil
 • Lakuan dikenali sebagai pergerakan involuntari
       1.2.2 Lakuan motor berkemahiran
 • Lakuan motor yang dihasilkan apabila pelaku memilih atau menentukan untuk melakukan pergerakan
 • Lakuan dikenali sebagai pergerakan voluntari
Semua lakuan dalam pergerakan voluntari dikelaskan sebagai
pergerakan berkemahiran.
Pergerakan voluntari dikategorikan kepada 2 kemahiran:
       (i) Kemahiran generik
       (ii) Kemahiran berobjektif
Kemahiran generik dan berobjektif terdiri daripada pergerakan:
       (i) Lokomotor
           Jenis pergerakan yang membolehkan sesaran jasad
           secara mendatar seperti berjalan, berenang dan
           berbasikal
        (ii) Bukan Lokomotor
             Pergerakan bukan lokomotor ialah jenis pergerakan
             yang tidak menghasilkan sesaran jasad secara
             mendatar seperti menangkap bola dan lompat
             setempat

BULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN


1.3. Pengelasan Kemahiran Motor
Terdapat 3 jenis klasifikasi pergerakan kemahiran berdasarkan kriteria yang berbeza :
     1.3.1 Kriteria I – Ketepatan lakuan
              Pergerakan berdasarkan ketepatan lakuan
              menghasilkan pergerakan motor kasar dan kemahiran
              motor halus
      1.3.2 Kriteria II – Ciri-ciri Pergerakan
               Pengelasan ini berpandukan bagaimana sesuatu 
               kemahiran itu dimulakan serta berakhir iaitu sama
              ada dikawal oleh pelaku ataupun luar kawalan pelaku
              seperti :
                 (i) Kemahiran diskrit
                 (ii) Kemahiran terus
                 (iii) Kemahiran bersiri1.3.3 Kriteria III - Stabiliti
Persekitaran
Pengelasan kemahiran berdasarkan keadaan persekitaran di mana kemahiran dihasilkan dalam suasana yang dinamik (berubah-ubah) atau stabil (tidak berubah-ubah)
(i) Kemahiran luar kawal (open skill)– kemahiran yang dihasilkan dalam suasana yang berubah-ubah dan dipengaruhi oleh faktor luaran seperti bermain badminton, perahu layar dan menjaga gol
(ii) Kemahiran terkawal (closed skill) – kemahiran yang dihasilkan dalam suasana stabil dan dipengaruhi oleh faktor dalaman seperti bermain bowling dan melontar peluru2.0. Perkembangan Motor
2.1. Definisi Perkembangan Motor
Bidang pengajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku sepanjang hayat
2.2. Peringkat Perkembangan Kemahiran Motor
       2.2.1 Prinsip perkembangan motor.
                Terbahagi kepada 2 prinsip dan berfokus pada
                Perkembangan yang berlaku pada 2 tahun pertama
                selepas kelahiran
                Prinsip I – Perkembangan atas ke bawah
                                  (cephalo- caudal)
                Prinsip II – Perkembangan tengah ke tepi
                                  (proksimo-distal)
        2.2.2 Tingkat-tingkat pencapaian motor
Fokus kepada perkembangan yang berlaku dalam tempoh 2
tahun kelahiran iaitu daripada lahir sehingga keupayaan untuk
bergerak tanpa sokongan
Tingkat pencapaian motor dilihat
dalam aspek berikut :
 • Kawalan postur :
 • Keupayaan lokomotor :
 • Keupayaan bukan lokomotor :
BULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN


3.0. Pembelajaran Kemahiran
Motor
3.1. Definisi Pembelajaran Kemahiran Motor
Bidang pengajian pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan
 • Lengkok pembelajaran kemahiran dan prestasi motor
Ciri-ciri perubahan yang berlaku dalam pencapaian kemahiran boleh dijelaskan menerusi lengkok pembelajaran kemahiran dan prestasi motor seperti berikut :


Lengkok lurus (linear)
Lengkok cembung
(negatively accelerated)


Lengkok cengkung
(positively accelerated)

BULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATANLengkok ‘S’3.2. Pembolehubah Pembelajaran Kemahiran Motor
       3.2.1 Perbezaan individu berdasarkan Taksonomi
                Fleishman (1972)
               (i) Keupayaan persepsi motor
               (ii) Kecekapan fizikal
       3.2.2 Pemindahan Pembelajaran
                Pembolehubah pengaruh pengalaman pembelajaran
                yang lepas ke atas proses pembelajaran yang
                sedang berlangsung
Jenis-jenis pemindahan pembelajaran yang umum:
(i) Pemindahan positif
(ii) Pemindahan negatif
(iii) Pemindahan sifar4.0. Asas Biomekanik
4.1 Ciri-ciri sistem mekanikal jasad
      4.1.1 Sistem tuas rangka
               (i) Definisi tuas
                   Satu struktur tegar (rigid) yang bergerak pada satu
                   titik tetap
               (ii)Tuas anatomi dan mekanikal
                   Palang – tulang
                   Fulkrum – sendi
                   Daya – penguncupan otot
                   Beban – rintangan / kerja
               (iii) Klasifikasi tuas
                     Kelas Pertama
                     Kelas Kedua
                     Kelas Ketiga4.2 Deskripsi pergerakan asas
(i) Keupayaan mekanikal adalah hasil daripada pergerakan sendi
(ii) Putaran pada paksi dihasilkan oleh penguncupan otot
(i) Fleksi
(ii) Ekstensi
(iii) Hiperektensi
(iv) Abduksi
(v) Aduksi
(vi) Rotasi
(vii) Elevasi
(viii) Sirkumduksi


BULAN
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
CATATAN


4.2.1 Pergerakan linear
     (i) Definisi pergerakan linear
     (ii) Pergerakan rektilinear
     (iii) Pergerakan kurvilinear
     (iv) Sifat-sifat pergerakan linear
4.2.2 Pergerakan rotasi
     (i) Definisi pergerakan rotasi
     (ii) Pergerakan rotasi
     (iii) Pergerakan rotasi paksi dalaman
     (iv) Pergerakan rotasi paksi luaran